เกี่ยวกับเรา

เวียงงามล้านนา วิลล่า
         เวียงงาม ล้านนา วิลล่า อนุรักษ์ความเป็นล้านนาของเมืองเชียงใหม่ ผสมผสานวัฒนธรรมล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพรียบพร้อมด้วยการบริการรูปแบบคนเมือง การเดินทางที่แสนสะดวกสบาย ใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่านนิมมานเหมินทร์ แหล่งโบราณสถานอย่างวัดเจ็ดยอด สถานที่สำคัญต่างๆของเมืองเชียงใหม่ และมากไปกว่านั้นจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพของดอยสุเทพ แวดล้อมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริง เชิญเข้ามาสัมผัสและร่วมภาคภูมิใจไปพร้อมๆกับเรา

         เวียง ก็คือสถานที่หรือศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง งาม ก็คือความสวยงาม และความสง่างาม ดังนั้น เวียงงามล้านนา ก็คือศูนย์รวมแห่งความเจริญที่สง่างามแห่งล้านนา ซึ่งผู้สร้างมีความตั้งใจที่จะให้ผู้ที่เข้าพัก  ก้าวแรกท่านจะพบกับซุ้มประตูเมือง โดยจะมีกำแพงต้นไม้ทอดยาวไปสู่ส่วนต่างๆ ของวิลล่า มีพรรณไม้หอมของเมืองเหนือ ในอ้อมกอดของขุนเขาและธรรมชาติ ที่จะทำให้ท่านได้ผ่อนคลายเมื่อท่านได้เขามาพัก

สถานที่ใกล้เคียง สนามบินเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด วัดดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่ นิมมานเหมินทร์ เมญ่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พิพิธภัณสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนา เชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่