Facilities

สระว่ายน้ำเวียงงามล้านนา สระน้ำเกลือกลางแจ้ง ที่ถูกออกแบบให้ผสมผสานกลมกลืนเข้ากับสไตล์ล้านนา ท่ามกลางแมกไม้นานาพรรณ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของขุนเขา และธรรมชาติอันเงียบสงบ 

 Photo Gallery of Swimming Pool

Swimming Pool